Leden

Iedereen mag 3 keer gratis badminton komen uitproberen bij onze club.

Als nieuw lid moet je een aansluitingsformulier invullen.
Bezorg het zo snel mogelijk ingevuld terug aan de secretaris van onze club, Herwig Priëels.
Zodra je ingeschreven bent, heb je twee weken de tijd om je lidgeld op de rekening van de club te storten.
Jeugdspelers van 7 tot 12 jaar moeten begeleid worden.
 

Lidgeld (jaarlijks te betalen)

Het badmintonseizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.

Jeugd (-18 op 1 september van het jaar van aansluting): 70 euro
Volwassenen: 105 euro
Jeugd (B52's tweede club): 60 euro
Volwassenen (B52's tweede club): 90 euro
G-badminton: 70 euro

Sluit je aan na 1 april dan betaald u voor de periode april – augustus nog:

Jeugdleden (- 18 jaar) op 1 september van het jaar van aansluting): 55 euro
Volwassenen: 70 euro
Volwassenen aangesloten bij andere badmintonclub en waarbij B52’s de 2de club is betalen: 55 euro

Het geld stort je op de rekening van de club
BE90 4381 0697 3132 en je zet als vermelding de naam en voornaam van de persoon voor wie de overschrijving gebeurt.
Tip: sommige ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug. Informeer je ernaar.

Ongeval

Via Badminton Vlaanderen, waarvan onze club lid is, sluiten wij voor jou een sportongevallenverzekering af. De jaarlijkse bijdrage daarvoor is inbegrepen in je lidgeld.
Alle schadegevallen die buiten de sportongevallenverzekering vallen, zijn ten laste van de leden.

Ongevalaangifte
Heb je tijdens het badmintonnen een sportletsel opgelopen, vul dan het ongevalaangifteformulier volledig en duidelijk in. Voeg een medisch attest van je behandelende arts eraan toe
Stuur je aangifte naar:

Arena nv

Simon Casteur

Nervierslaan 85 bus 2

1040 Brussel

Digitaal versturen kan ook via simon.casteur@arena-nv.be.

Klik hier voor het ongevallen formulier.

 

Jaarkalender

Klik hier voor de jaarkalender.

 

Spelregels

Klik hier voor het huishoudelijke reglement.

Klik hier voor reglement sporthal.

Klik hier voor uitgebreide spelregels badminton.

Klik voor verkorte versie spelregels badminton.